انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار با این هدف انجام می شود که مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی به دست آید. در نتیجه با معلوم شدن مساحت دقیق هر واحد سند تک برگی از جانب اداره ثبت اسناد صادر می گردد. همچنین قبل از صدور پایانکار و قبل از اتمام ساخت وساز به […]

بیشتر بخوانید