انجام تفکیک آپارتمان برای واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور انجام می شود مساحت و ابعاد بیمارستان به طور دقیق مشخص شود و چون مساحت بیمارستان بسیار بزرگ می باشد باید با دقت بالایی تهیه شود.برای انجام تفکیک آپارتمان ها کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از متر لیزی مساحت و ابعاد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت که به آن پیش تفکیک آپارتمان میگویند و تنها توسط یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام میباشد و با انجام این عملیات مساحت و متراژ دقیق و واقعی واحدهای آپارتمانی در حال ساخت به دست می آید در نتیجه افرادی که […]

بیشتر بخوانید