انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت که به آن پیش تفکیک آپارتمان میگویند و تنها توسط یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام میباشد و با انجام این عملیات مساحت و متراژ دقیق و واقعی واحدهای آپارتمانی در حال ساخت به دست می آید در نتیجه افرادی که […]

بیشتر بخوانید