انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان به منظور به دست آمدن مساحت دقیق هر واحد نقشه تفکیکی را در خواست می کنند و نقشه تفکیکی علاوه بر اینکه بعد از ساخت و ساز استفاده می شود تا سند تک برگ صادر شود همچنین قبل از این که ساخت و ساز اتمام پیدا کند نیز به منظور فروش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی به این صورت می باشد که زمانی که آپارتمانی ساخته میشود و هر واحد به صورت جداگانه به نام شخصی سند تک برگ زده می شود به همین دلیل باید مساحت جداگانه هر واحد مشخص شود تا برای هر واحد سند تک برگ صادر شود و برای انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد به این جهت انجام می شود تا در نهایت پس از تفکیک مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل گردد که در حقیقت از آن جایی که باید در سند تک برگ مساحت دقیق واحد درج گردد برای به دست آوردن مساحت دقیق هر واحد باید تفکیک انجام شود […]

بیشتر بخوانید