انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه معامله با اطمینان کامل […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این منظور انجام می شود تا در نتیجه بتوان واحد های آپارتمانی که ساخت آن به اتمام نرسیده است و سند تک برگ نیز برای آن ها صادر نشده است بتوان معامله نمود. در واقع برای اینک بتوان واحد های آپارتمانی را مطمئن معامله کرد به طوریکه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم باید مساحت دقیق واحد های آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان به این صورت می باشد که قبل از معامله واحدهای پیش فروشی،میتوانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید، در این صورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار می تواند با خیال راحت معامله را انجام دهد و در واقع با تهیه نقشه پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری برای این که مساحت دقیق واحد ها مشخص شود تا در سند تک برگ درج شود نقشه تفکیک تهیه میشود و تهیه نقشه تفکیک برای اخذسند تک برگ به عنوان یک مدرک برای ارائه به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگ الزامی می باشد. انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی به این صورت می باشد که زمانی که آپارتمانی ساخته میشود و هر واحد به صورت جداگانه به نام شخصی سند تک برگ زده می شود به همین دلیل باید مساحت جداگانه هر واحد مشخص شود تا برای هر واحد سند تک برگ صادر شود و برای انجام […]

بیشتر بخوانید