انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه معامله با اطمینان کامل […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس برای بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان به کار می رود تا اگر قرار باشد واحدی را پیش فروش کنید با مساحت و اندازه دقیق آن این کار را انجام دهید .این کار هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار خواهد بود خریدار […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای اینکه معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم باید مساحت دقیق واحد های آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی و تجاری برای این که مساحت دقیق واحد ها مشخص شود تا در سند تک برگ درج شود نقشه تفکیک تهیه میشود و تهیه نقشه تفکیک برای اخذسند تک برگ به عنوان یک مدرک برای ارائه به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگ الزامی می باشد. انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع که به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد برای انجام معملات ملکی است و باید برای انجام این کار با استفاده از متر و انجام متر کشی و ترسیم نقشه ها مساحت دقیق از هر واحد را تعیین کرد تا با استفاده از این نقشه ها که در صورت […]

بیشتر بخوانید