انجام تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع که به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد برای انجام معملات ملکی است و باید برای انجام این کار با استفاده از متر و انجام متر کشی و ترسیم نقشه ها مساحت دقیق از هر واحد را تعیین کرد تا با استفاده از این نقشه ها که در صورت […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک در تهران که به منظور تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتی متر انجام می شود و از این روش برای پیش خرید یا پیش فروش ملک در مرحله ای که دیوار کشی هر واحد انجام شده است استفاده میشود که در مرحله ی پایانی ساخت برای صدور […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ به منظور محاسبه مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود. انجام تفکیک آپارتمان برای سند تک برگ تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت انجام می شود و از آن جا که امروزه در شهر های بزرگ نظیر تهران اکثر املک به صورت آپارتمانی است نیاز […]

بیشتر بخوانید