انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک با هدف مشخص شدن حدود و مرز های ملک روی زمین انجام می شود. تفسیر عکس های هوایی توسط افراد مجرب و با تجربه قابل انجام است که کارشناس رسمی دادگستری یکی از همین متخصصانی است که تونایی لازم جهت تفسیر عکسهای هوایی دارد و انجام این عملیات […]

بیشتر بخوانید