انجام تفسیر عکس هوایی قدیم برای تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل به این منظور  انجام می شود که موقعیت دقیق و حدود و مرزهای اراضی موات از اراضی دیگر مشخص شود هر زمینی که شکل طبیعی داشته باشد و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمین غیر احیا شده است […]

بیشتر بخوانید
نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه که تهیه آن حتما باید به یک فرد متخصص و معتبری همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود و زمانی لازم است که عکس های هوایی تفسیر شوند و گزارش آن به صورت یک تامین دلیل فراهم شود که اختلافات ملکی به وجود آمده باشد و برای حل […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری و یا امور ثبتی قابل انجام میباشد و این متخصص تجربه و توانایی تفسیر عکس های هوایی را برای امور ملکی دارد و از تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک و همچنین حل اختلافات ملکی استفاده می شود. انجام تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه ها برای حل اختلافات ملکی لازم و ضروری است اما این مدارک و تامین دلیل تنها توسط یک متخصص مانند کار شناس رسمی دادگستری باید تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد. انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک با هدف مشخص شدن حدود و مرز های ملک روی زمین انجام می شود. تفسیر عکس های هوایی توسط افراد مجرب و با تجربه قابل انجام است که کارشناس رسمی دادگستری یکی از همین متخصصانی است که تونایی لازم جهت تفسیر عکسهای هوایی دارد و انجام این عملیات […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق که توسط افراد متخصص ممکن می شود و تفسیر عکسهای هوایی کاربردهای زیادی دارد و کمک کننده در حل بسیاری از مسائل خواهد بود و تفسیر عکسهای هوایی در علوم مختلفی مثل زمین شناسی، کشاورزی و غیره کاربرد دارد و یکی از مهم ترین کاربرد های این […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا را می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی درخواست انجام آن را به وی داد از این مورد میتوان برای تامین دلیل برای دادگاه و شورای حل اختلاف برای امور ملکی استفاده کرد در واقع از تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا در واقع به این منظور استفاده می شود که مالک برای پیش برد اهداف خود می بایست اثبات کند که بنا در اراضی اش وجود داشته است یا خیر مثلا مالک برای اثبات تجاوز اراضی مجاور به اراضی اش میتواند از این روش استفاده کند و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای محدوده این سازمان بر روی زمین در سال های قبل یا طرح دعوا بر سر یک ملک که جزء منابع طبیعی شناخته شده است انجام می شود و این کار با توجه به موقعیت و مد نظر از عکس های سازمان جغرافیا […]

بیشتر بخوانید