انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این صورت میتوان در مرزهای ملک دیوارکشی انجام داد تاحدود […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده با هدف فراهم کردن تامین دلیل انجام می گیرد و اراضی ملی به اراضی گفته می شود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و اراضی شکل طبیعی خود را حفظ کرده است. در نتیجه برای این که بتوان اراضی را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید
نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی

نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی

نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی به این صورت می باشد که تفسیر عکس های هوایی کاربرد های بسیاری دارد به طور مثال اگر اختلافی بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود بیاید با انجام تفسیر عکسهای هوایی موقعیت مرزهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق که توسط افراد متخصص ممکن می شود و تفسیر عکسهای هوایی کاربردهای زیادی دارد و کمک کننده در حل بسیاری از مسائل خواهد بود و تفسیر عکسهای هوایی در علوم مختلفی مثل زمین شناسی، کشاورزی و غیره کاربرد دارد و یکی از مهم ترین کاربرد های این […]

بیشتر بخوانید