انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری و یا امور ثبتی قابل انجام میباشد و این متخصص تجربه و توانایی تفسیر عکس های هوایی را برای امور ملکی دارد و از تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک و همچنین حل اختلافات ملکی استفاده می شود. انجام تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید