انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده با هدف فراهم کردن تامین دلیل انجام می گیرد و اراضی ملی به اراضی گفته می شود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و اراضی شکل طبیعی خود را حفظ کرده است. در نتیجه برای این که بتوان اراضی را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی

انجام تفسیر عکس هوایی برای املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری و یا امور ثبتی قابل انجام میباشد و این متخصص تجربه و توانایی تفسیر عکس های هوایی را برای امور ملکی دارد و از تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک و همچنین حل اختلافات ملکی استفاده می شود. انجام تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید