انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده با جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه است که ثابت خواهد کرد که پلاک ثبتی در سند به کدام قطعه زمین تعلق دارد.جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  اطلاع نداشته باشد به عبارتی دیگر ملک گمشده […]

بیشتر بخوانید