انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای هم برای جانمایی ملک و هم برای حل اختلافات ملکی که ممکن است بر سر حدود و مرز ها اتفاق بیوفتد و هم ممکن است این اختلافات بین مالین اراضی با دولت اتفاق بیوفتد،کاربرد دارد و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای حتما باید […]

بیشتر بخوانید