انجام امور نقشه برداری ثبتی

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری بایستی با دقت بالا توسط فرد متخصص انجام شود تا در نتیجه نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک حاصل شود و شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را در خواست خواهد کرد یکی از این مدارک نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به شهرداری بایستی انجام شود در واقع شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را در خواست خواهد کرد که تهیه آن برای مالکین ضروری است یکی از این مدارک نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد که شهرداری در خواست خواهد کرد تا در نتیجه […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت توسط یک فرد دارای صلاحیت ممکن می باشد در واقع در صورتی که قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را دارید لازم است مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت اسناد ارائه گردد و یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت منظور تهیه نقشه یو تی ام است که امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ به شمار می رود که برای اخذ سند تک برگ باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید