انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به شهرداری بایستی با دقت بالا توسط فرد متخصص انجام شود تا در نتیجه نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک حاصل شود و شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را در خواست خواهد کرد یکی از این مدارک نقشه […]

بیشتر بخوانید