انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت منظور تهیه نقشه یو تی ام است که امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ به شمار می رود که برای اخذ سند تک برگ باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید