انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی جهت ارائه به اداره ثبت توسط یک فرد دارای صلاحیت ممکن می باشد در واقع در صورتی که قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را دارید لازم است مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت اسناد ارائه گردد و یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است […]

بیشتر بخوانید
انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت

انجام امور نقشه برداری ثبتی مربوط به اداره ثبت منظور تهیه نقشه یو تی ام است که امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ به شمار می رود که برای اخذ سند تک برگ باید حتما نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تا بر اساس این نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید