انجام امور نقشه برداری ثبتی در مناطق 1 و 2 تهران

انجام امور نقشه برداری ثبتی در مناطق 1 و 2 تهران

انجام امور نقشه برداری ثبتی در مناطق ۱ و ۲ تهران

انجام امور نقشه برداری ثبتی در مناطق ۱ و ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و منظور از کلیه امور نقشه برداری ثبتی،تهیه و ترسیم نقشه یو تی ام،انجام جانمایی پلاک ثبتی،تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای،انجام رها سازی ملک و…می باشد. انجام امور نقشه برداری ثبتی […]

بیشتر بخوانید