امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 1 تهران

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 1 تهران

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۱ تهران

امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۱ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی که فردی آگاه و دارای تخصص لازم در امور ملکی می باشد، انجام می شود و برای اخذ سند تک برگ باید یک سری مدارک تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود و مالک می […]

بیشتر بخوانید