افراز

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود زیرا کارشناسان رسمی دادگستری تجربه و تخصص این کار را دارند و تفکیک و افراز را با دقت بالایی انجام می دهند. تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک در واقع تفکیک و افراز از نظر […]

بیشتر بخوانید