استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در سند تک برگ

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در سند تک برگ

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در سند تک برگ

استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در سند تک برگ از جمله مهمترین اطلاعات در هر سندی است استفاده پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در سند تک برگ پلاک اصلی و فرعی در سند های مالکیت یکی از نشانه های اصلی برای هر ملکی است و این پلاک ها در طرح […]

بیشتر بخوانید