استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد تا حدود ثبتی ملک مشخص شود. برای این استعلام ابتدا نقشه یو تی ام از ملک توسط یک متخصصی مثل کار شناس رسمی دادگستری با دقت بالا تهیه می گردد تا با استفاده از آن بتوان به پلاک ثبتی ملک دست یافت. استعلام پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و در سند های ماکیت درج شده است در طرح اصلاح اراضی و تقسیم بندی زمین ها به هر ملک و زمین تعلق گرفت که بر این اساس این پلاک ثبتی باید برای هر ملکی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مهم ترین اطلاعات هر ملکی است و امروزه این پلاک ثبت ملک در بحث جانمایی ملک یکی از مهم ترین مشخصه های هر ملکی است و در این بین املاکی وجود دارند که مدارک آن ها موجود نیست […]

بیشتر بخوانید