استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی ملک در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند مالکیت است مرزهای ملک تعیین میشود و برای انجام اموری همچون جانمایی ملک باید حتما این پلاک ثبتی ملک مشخص باشد اما در این بین گاهی املاک […]

بیشتر بخوانید