استعلام پلاک ثبتی زمین

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که با استفاده از آدرس ملک و تهیه نقشه ثبتی ملک انجام می شود و در این حالت مالک با شناخت دقیق آدرس ملک که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است و با توجه به این مختصات استعلام نقشه ثبتی گرفته میشود و بعد از […]

بیشتر بخوانید