استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد تا حدود ثبتی ملک مشخص شود. برای این استعلام ابتدا نقشه یو تی ام از ملک توسط یک متخصصی مثل کار شناس رسمی دادگستری با دقت بالا تهیه می گردد تا با استفاده از آن بتوان به پلاک ثبتی ملک دست یافت. استعلام پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید