استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام

استعلام پلاک اصلی و فرعی و تهیه نقشه یو تی ام از عهده فردی بر می آید که به اسناد و مدارک ثبتی املاک دسترسی داشته باشد , زمانی لازم است استعلام پلاک ثبتی ملک انجام شود که اسناد رسمی آنها در دسترس نمی باشد و در نتیجه برای تثبیت مالکیت لازم است استعلام پلاک […]

بیشتر بخوانید