اخذ سند شش دانگ

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1 دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ دادگستری

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ دادگستری به صورت درخواستی از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود تا مالک بتواند برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و در واقع برای صدور سند مالکیت از اداره ثبت مالک باید یکسری مدارک را تهیه کند و به اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید