اخذ سند شش دانگ تک برگ

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک

اخذ سند شش دانگ تک برگ و انجام امور فنی و ثبتی ملک را می توان به فرد متخصص و دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در واقع برای اخذ سند تک برگ لازم است مدارکی از جمله نقشه یو تی ام تهیه شود و به اداره ثبت اسناد ارائه شود. در واقع با […]

بیشتر بخوانید