اخذ سند تک برگ

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه ای

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه ای

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه ای قابل انجام میباشد در املاکی که بدون سند رسمی هستند و در آنها اختلافاتی بر سر مالکیت به وجود آمده است در صورت وجود قولنامه میتوان مالکیت در این ملک را ثابت کرد یعنی بدون وجود سند رسمی نیز میشود مالکیت ملکی را به دادگاه ثابت کرد […]

بیشتر بخوانید