اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تغییرات ایجاد شده در مساحت و ابعاد ملک این نقشه باید تهیه گردد تا اطلاعات فنی وضع موجود ملک با دقت بالا حاصل شود و این نقشه به دلیل اصلاح سند باید تهیه گردد تا سند قدیمی باطل گردد و سند جدید صادر […]

بیشتر بخوانید