اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی قابل انجام است به طور کلی اجرای بر و کف به منظور تعیین میزان گودبرداری انجام میشود برای اینکه بتوان میزان گودبرداری را معلوم نمود میبایست نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه گردد این نقشه یک نقشه سه بعدی است که با تهیه آن علاوه بر […]

بیشتر بخوانید