اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت امری ضروری می باشد و به معنای میزان گود برداری در ملک می باشد و برای اینکه به صورت اصولی انجام شود باید نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی تهیه شود و با تهیه این نقشه موقعیت مسطحاتی ملک با مختصات منحصر به فرد و همچنین […]

بیشتر بخوانید