پلاک ثبتی اصلی و فرعی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی با این هدف انجام می گیرد تا در نتیجه با معلوم شدن پلاک ثبتی بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که میتواند پلاک ثبتی را مشخص نماید این متخصص به اسناد ثبتی دسترسی دارد و می تواند این عملیات […]

بیشتر بخوانید
تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و زمانی لازم است که پلاک ثبتی ملک تهیه گردد که سند ملک به دلایلی موجود نباشد و مفقود شده باشد و برای اخذ سند المثنی میبایست پلاک ثبتی ملک معلوم گردد. تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط […]

بیشتر بخوانید
بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی حتما بایستی هنگام خرید و فروش ملک انجام شود که هیچ شبهه ای راجع به ملک بین خریدار و فروشنده باقی نماند زیرا گاهی اوقات ملک مشکلاتی دارد که حتی مالک نیز از آن باخبر نیست پس باید حتما بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است که تعیین کننده مرزها و موقعیت یک ملک بر روی کره زمین است و امروزه با توجه به این پلاک ثبتی موقعیت و مرزهای املاک گم شده تعیین می شود و در این بین […]

بیشتر بخوانید
نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک در تهران

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک در تهران

نحوه اخذ پلاک ثبتی ملک در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است که برای تعیین پلاک ثبتی املاکی که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست باید با توجه به […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) زمین که یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است و در سند های ماکیت درج شده است در طرح اصلاح اراضی و تقسیم بندی زمین ها به هر ملک و زمین تعلق گرفت که بر این اساس این پلاک ثبتی باید برای هر ملکی […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی چیست - انجام جانمایی پلاک ثبتی

پلاک ثبتی چیست – انجام جانمایی پلاک ثبتی

پلاک ثبتی چیست – انجام جانمایی پلاک ثبتی که خود تعریف پلاک ثبتی است زیرا برای جانمایی ملک با توجه به پلاک ثبتی مرزهای ملک تعیین می شود و این به این مهنا است که پلاک ثبتی ملک تعیین کننده مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است و امروزه با توجه به این پلاک […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با استفاده از آدرس ملک که از طریق یک مختصات از موقعیت ملک و استعلام نقشه ثبتی ملک انجام می شود و این پلاک ثبتی که منظور همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های منگوله دار و تک برگ است و یکی از مشخصه های اصلی برای هر […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس

روش تهیه پلاک ثبتی ملک یا زمین با آدرس دقیق ملک یا زمین است که برای تعیین پلاک ثبتی این املاک باید با توجه به آدرس آن ها استعلام نقشه ثبتی گرفته شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید