نقشه 2000 ام

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای است که شهرداری به منظور صدور جواز ساخت در خواست خواهد کرد با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت مکانی ملک با دقت بالا معلوم و مشخص می شود. تهیه این نقشه از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و تنها از عهده افراد متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری یکی از نقشه های مصوب شهرداری است که به منظور صدور جواز ساخت از مالکین در خواست می گردد برای اینکه نقشه تهیه شده با دقت مطلوب و فرمت مورد نظر شهرداری تهیه گردد تا شهرداری نقشه تهیه شده را قبول نماید بایستی به فرد متخصص مانند […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم برای اخذ جواز ساخت و ساز باید تهیه شود زیرا موقعیت ملک و همچنین موقعیت املاک مجاور،خیابان،کوچه و…نیز باید مشخص شود و منظور از نقشه یک دو هزارم نقشه ای می باشد که بامقیاس یک دو هزارم می باشد. نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع منظور از جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم این است که موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام برداشت شود و نقشه یو تی ام ملک تهیه و روی نقشه با مقیاس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تا موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک حاصل شود تا بتوان با استفاده از آن از شهرداری جواز ساخت گرفت در واقع شهرداری این مجوز را باید برای هر ساخت و سازی صادر کند و […]

بیشتر بخوانید