نقشه یو تی ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از عرصه ملک برای جواز ساخت و ساز را شهرداری از مالکین در خواست خواهد کرد تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک آشکار گردد و برای تهیه نقشه یو تی ام دوهزارم که نقشه مورد در خواست شهرداری میباشد، می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا با […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام برای املاکی انجام می شود که آدرس مشخص ندارند و با انجام این عملیات آدرس دقیق و حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص میشود در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام امکان تثبیت و دیوارکشی ملک برای محافظت از حدود ملک و همچنین اخذ […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM که به عنوان یک مدرک مهم باید تهیه شود تا اطلاعاتی همانند موقعیت دقیق مکانی ملک بر روی زمین و مساحت ملک با دقت بالایی حاصل گردد.در نتیجه با توجه به این اطلاعات سندتک برگ برای ملک صادر خواهد شد و تمامی اطلاعات مربوط […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده به منظور مشخص شدن موقعیت ملک و حدود مرزهای ملک می باشد در واقع با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام به طور دقیق مشخص میشود و با وجود نقشه یو تی ام ملک دارای مختصات منحصر به فرد خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالکانی که قصد ساخت و ساز در ملک خود را دارند، باید نقشه یو تی ام دو خطی ملک را تهیه کنند و برای این کار باید به کارشناس مراجعه کنند،کارشناس پس از بدست […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران برای تعیین موقعیت ملک تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیب دار می باشند پس علاوه بر تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. در واقع نقشه هایی مورد تایید شهرداری می باشد که در آن نشان دهد ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی بر هم منطبق می باشند. در واقع جهت اخذ جواز ساخت و ساز باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک برای اداره گاز توسط کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت فراهم کردن این نقشه را دارد قابل تهیه است. تهیه این نقشه به این دلیل است که اداره گاز موقعیت مکانی نزدیک ترین انشعاب به ملک را تشخیص دهد و در نتیجه در سیستم خود ثبت نماید. تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری

نقشه یو تی ام ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری

نقشه یو تی ام ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری به این صورت می باشد که برای انجام ساخت و ساز یکی از سازمان هایی که باید به آن مراجعه کنید شهرداری منطقه میباشد تا بر اساس ضوابط مربوط به هر منطقه و طرح های موجود مجوز لازم را بگیرید و برای گرفتن مجوز […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 22