نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند

نقشه یو تی ام تصحیح مساحت سند می بایست با دقت بالا تهیه گردد تا در نتیجه اداره ثبت اسناد نقشه تهیه شده را پذیرش کند برای اینکه بتوان این نقشه را با دقت بالا تهیه نمود لازم است به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد و زمانی لازم است که تصحیح […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص می تواند با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده اعتبار و ارزش کافی دهد. این نقشه تهیه می گردد تا اطلاعات فنی ملک معلوم گردد. تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت

نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت

نقشه utm از عرصه املاک در تهران برای سازمان ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. نقشه یو تی ام یکی از مدارک لازم برای اخذ سند تک برگ می باشد با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک همانند مساحت و ابعاد دقیق ملک و موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود در واقع اگرمالک بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و در این صورت اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا برای ملک سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند الزامی می باشد و در صورتی که مالک بخواهد سندتک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک درخواست میکند که مالک موظف است این مدارک را تهیه کند و به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه 1 تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران

تهیه نقشه UTM اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران به عنوان مدرک برای ارائه به دادگاه باید تهیه شود در واقع اگر کسی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک یکسری مدارک میخواهد که مهم ترین آن تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند مالکیت با مراجعه به اداره ثبت اسناد در خواست می گردد در واقع از آنایی که اسنادی که امروزه صادر می شوند تک برگ می باشند و در این اسناد اطلاعات مکانی ملک با دقت بالا درج میگردد بنابراین برای اینکه بتوان این سند را اخذ نمود […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی امور ثبتی

روش تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی امور ثبتی تخصصی است و نیازمند دقت بالایی می باشد. برای تهیه این نقشه متخصص از تجهیزات دقیقی بهره می گیرد و با دقت بالا برداشت از از کنج های ملک انجام می دهد سپس ترسیم نقشه یو تی ام توسط این متخصص با نرم افزار دقیق […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm ماده 147 - 148 برای سند تک برگ

تهیه نقشه utm ماده ۱۴۷ – ۱۴۸ برای سند تک برگ

تهیه نقشه utm ماده ۱۴۷ – ۱۴۸ برای سند تک برگ با این هدف تهیه می گردد که اطلاعات فنی عرصه ملک و همچنین اعیان با دقت بالا معلوم گردد در واقع این ماده برای املاک است که فاقد سند رسمی است و ملک قولنامه ای می باشد و برای تهیه این نقشه می بایست […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 24