نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه می گردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت حتما باید توسط یک فرد متخصص که مهر و امضا معتبری در اداره ثبت دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری فراهم گردد تا در نتیجه نقشه دو خطی با دقت بالا تهیه گردد که طبق آن سند ملک تصحیح گردد. این نقشه زمانی درخواست می شود که مساحت سندی […]

بیشتر بخوانید

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی ملکی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی ملکی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری ابلاغ می شود تعیین می شود و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه UTM دو خطی ثبت و شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام برای مشخص شدن مساحت دقیق و همچنین تعیین مرز های ملک می باشد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی که یک فرد متخصص می باشد قابل انجام است. این نقشه حتما باید با دقت و کیفیت بالا تهیه گردد تا در نتیجه میزان دقیق رها سازی مشخص شود در واقع زمانی این نقشه مورد در خواست قرار میگیرد که ابعاد و مساحت وضع موجود بزرگ […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی بر طبق تعرفه هایی معین برآورد می شود و نقشه دو خطی از ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود تشکیل شده است و در واقع با انطباق این دو مشخص میشود که تطابق یا عدم تطابق وجود دارد و این نقشه ممکن است […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند پس از اعمال طرح های شهرداری برای ملک و همچنین پس از اعمالی همچون تفکیک و افراز ضروری می باشد و برای اینکه بتوان تصحیح مساحت سند را انجام داد باید به اداره ثبت اسناد مراجعه شود و یکی از مدارک لازم و ضروری نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جهت بررسی تطابق ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرزهای خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور تعیین مساحت دقیق وضع موجود ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارند و از جمله آن تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد. تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع […]

بیشتر بخوانید