نقشه هوایی

تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام با مختصات یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و منظور از نقشه هوایی نقشه یو تی ام ای است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که عوارض یک محدوده را در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش می دهد جانمایی شده است و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران که منظور تهیه یک نقشه یو تی ام است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام جانمایی شده و این فرمت نقشه یو تی ام فرمت مد نظر شهر داری است که امروزه یکی از مدارک  مهم برای طی کردن  مراحل اداری مربوط به ملک است و باید حتما تهیه […]

بیشتر بخوانید
نقشه هوایی پلاک ثبتی برای تهران توسط کارشناس رسمی

نقشه هوایی پلاک ثبتی برای تهران توسط کارشناس رسمی

نقشه هوایی پلاک ثبتی برای تهران توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین حدود و موقعیت و حدود اربعه ملک استفاده می شود که یک نوع از این نقشه های هوایی به صو رت نقشه تفکیکی است که در این نقشه املاک را بر اساس پلاک ثبتی ها نمایش داده است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس […]

بیشتر بخوانید