سند ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد و برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یکسری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(در اسناد قولنامه ای )۳٫اصل و کپی تمام قولنامه های استنادی تا بامالکی که سند به […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای زمین هایی است که مالک موفق به اخذ سند تک برگ نشده اند. در واقع برای مشخص شدن وضعیت این اراضی و برای این که بتوان برای این اراضی سند مالکیت رسمی اخذ نمود بایستی از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ استفاده کرد و تقاضای اخذ سند مالکیت داد. […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور تثبیت مالکیت فرد بر اراضی و املاک انجام می گیرد. مالکین این املاک در صورتی که شرایطی را داشته باشند می توانند طبق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد کنند. یکی از مدارکی که برای اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد و برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی یک سری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫ اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. ۲٫کپی از سند مالکیت اولیه ملک (در اسناد قولنامه ای ) ۳٫اصل و کپی تمام قولنامه […]

بیشتر بخوانید