سند تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت برای ملک توسط مالک به اداره ثبت داده می شود تا برای ملک سند تک برگ صادر شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی می خواهد تا برای ملک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند برای املاکی که فاقد سند رسمی می باشند و مالک آن موفق به انتقال مالکیت نشده است و برای این که بتوان برای اینگونه املاک سند تک برگ اخذ نمود قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند ایجاد شد. برای اینکه بتوان بر طبق این قانون […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک توسط مالک انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و در این صورت اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام میکند تا برای ملک سند تک برگ صادر […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه به منظور تعویض سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ باید به اداره ثبت اسناد اعلام شود و برای اینکه این سند صادر گردد می بایست مدارکی فراهم شود که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از عرصه می باشد این نقشه باید توسط […]

بیشتر بخوانید
رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ با انجام تصحیح سندانجام می شود و سند تک برگ مزایای بسیاری دارد و مساحت ملک به طور دقیق در آن درج میشود اما در برخی از موارد تغییراتی بین وضع موجود ملک با سند به وجود می آید و با انجام تصحیح سند از بین میرود در […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک توسط مالک انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و در این صورت اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا برای ملک سند تک برگ صادر […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ با فراهم کردن مدارکی و ارائه به اداره ثبت اسناد ممکن می شود. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است. این نقشه باید فراهم شود تا موقعیت مکانی ملک و ابعاد و مساحت ملک با دقت بالایی به دست بیاید. برای تهیه این نقشه به […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ از طرف مالک به اداره ثبت داده می شود در واقع برای این که ملکی دارای سند تک برگ شود مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند و اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام میکند تا موقعیت ملک مشخص و در سند درج شود. […]

بیشتر بخوانید
درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ به اداره ثبت اسناد ابلاغ می شود تا از جانب این اداره که وظیفه صدور اسناد مالکیت را بر عهده دارد سند تک برگ صادر شود و برای اخذ این سند مدارکی مورد نیاز است که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام از عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید