جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای املاکی که موقعیت آن ها نا مشخص می باشد و فقط مدارک و سند این املاک موجود می باشد برای تعیین موقعیت اینگونه املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. انجام جانمایی ثبتی برای […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار توسط فردی که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارند میبایست انجام شود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که از هر جهت برای انجام این عملیات فردی مناسب است وی در نتیجه با انجام این عملیات خواهد توانست حدود و آدرس ثبتی ملک را معلوم […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی با فرمت و دقت استاندارد توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا اعتبارداشته باشد و نقشه جانمایی پلاک ثبتی به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت و حدود ملکی که مشخص نمی باشد،با انجام جانمایی مشخص شود. انجام جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد این متخصص با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی میتواند این عملیات را انجام دهد. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت در صورت نا معلوم بودن آدرس ملک قدیمی لازم است با مراجعه به کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در این اسناد انجام می شود و به این منظور می باشد که موقعیت دقیق ملک با دستگاه و تجهیزات دقیق تعیین شود و با تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند حتما باید به یک فرد متخصص که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد سپرده شود و فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری می تواند این عملیات تخصصی را انجام دهد و آدرس و حدود ثبتی ملک را مشخص نماید. جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و انجام آن تنها از عهده فرد متخصص و با تجربه ای مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص این عملیات را با دقت بالا انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری با دسترسی به بانک اطلاات ثبتی منطقه ممکن میباشد و این متخصص برای انجام این عملیات از نقشه ثبتی ملک که کروکی های قدیمی هستند بهره می گیرد و در نتیجه با انجام این عملیات حدود و آدرس ثبتی ملک معلوم میگردد. جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر می باشد و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 11