جانمایی پلاک ثبتی

نقشه یو تی ام ملک و جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند

نقشه یو تی ام ملک و جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند

نقشه یو تی ام ملک و جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند برای املاک گمشده تهیه می گردد تا در نتیجه بتوان برای ملک گمشده سند تک برگ اخذ نمود و حدود آن را بر روی زمین تثبیت کرد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که در طی آن حدود قطعه ثبتی بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید
کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام بر عهده سازمان نقشه برداری کشور می باشد و هر ساله ازطرف این سازمان ابلاغ می شود و جا نمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام بمنظور تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی

سند تک برگ عرصه ملک و جانمایی پلاک ثبتی به این صورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق توسط فردی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این متخصص برای انجام این عملیات از اسناد و مدارک ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مندرج در سند ملک استفاده میکند تا در نتیجه موقعیت و آدرس ملک را مشخص نماید. انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک به منظور تعیین موقعیت برای املاکی که موقعیت نامشخصی دارند و فقط پلاک ثبتی و سند قدیمی از آن ها موجود می باشد انجام می شود برای اینکه مالک بتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک راپیدا کند باید به کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و نقشه جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام است که پس از عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد زمانی لازم از این نقشه تهیه شود که آدرس و حدود ملک معلوم نباشد و در نتیجه با انجام این […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای املاکی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت ملک آن تا شخص می باشد و مالک می خواهد از موقعیت دقیق ملک باخبر شود و برای ملک سند تک برگ اخذ کند همچنین برای زمین های کشاورزی […]

بیشتر بخوانید
هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای اسناد تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای اسناد تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای اسناد تک برگ که به منظور به دست آمدن آدرس ثبتی ملک از روی سند ملک انجام میشود و در نتیجه با مشخص شدن آدرس ملک، نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی نیز تهیه می گردد تا در نهایت با ارائه آن به اداره ثبت اسناد بتوان سند تک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت ملک آن نامشخص می باشد و مالک میخواهد از موقعیت دقیق ملک باخبر شود و برای ملک سند تک برگ اخذ کند همچنین برای زمینهای کشاورزی که […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 9