جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام جانمایی به این منظور میباشد که موقعیت دقیق پارکینگ های هر واحد از آپارتمان مشخص شده و مزاحم یا ساده بودن و همچنین تعداد پارکینگ ها مشخص شود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که پس از پایان ساخت و ساز نقشه وضع موجود با نقشه معماری همخوانی نداشته باشد لازم خواهد شد در واقع دستور تهیه این نقشه از طرف شهرداری به مالک داده خواهد شد و فردی که انجام اینکار باید توسط وی انجام شود کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری که متخصص این امر است و صلاحیت این کار را دارد انجام میگیرد همچنین مهر و امضای وی در همه سازمان ها اعتبار دارد. جانمایی پارکینگ های مسکونی انجام می شود تا در نهایت تعداد پارکینگ های سالم و نا سالم مشخص شود. دستور این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران به این جهت انجام می شود که تعداد پارکینگ های یک آپارتمان و همچنین سالم بودن یا مزاحم بودن پارکینگ ها مشخص خواهد شد. اینکار میبایست حتما توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام شود زیرا آنان از تخصص و تجربه در این زمینه برخوردار […]

بیشتر بخوانید