جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست میکند تا در نتیجه جواز ساخت با توجه به ابعاد و مساحت ملک صادر گردد و تهیه این نقشه را بهتر است به یک متخصص بسپارید زیرا در آنصورت از مزایای دیگر تهیه این نقشه پس از ساخت ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می شود تا حدود اربعه ملک پ بر روی زمین به طور دقیق جانمایی شود. بنابراین برای جانمایی ملک از تجهیزات و روش های به روز و دقیقی استفاده می شود تا حدود دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود. جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای با انجام جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود در واقع جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به منظور تبدیل سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ انجام می شود در سند های قدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد و اطلاعات فنی در آن درج نشده است با انجام […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک انجام می شود و فرض کنید شخصی به دلایل مختلف مانند مهاجرت،سالیان طولانی می باشد که ملک خود را رها کرده است و اکنون نمیداند که ملک خود در کجا و در چه موقعیت و شرایطی قرار دارد این شخص تنها کاری که برای پیدا کردن ملک خود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران به این معنی است که با استفاده از اسناد قدیمی ملک بتوان به موقعیت و آدرس دقیق ملک رسید در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود با خبر  نباشد با این روش می تواند موقعیت دقیق ملک خود را مشخص و تثبیت کند و همچنین پس از تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران به منظور ساخت و ساز ملک و اخذ جواز ساخت باید از ملک تهیه شود در واقع شهرداری برای انجام هر ساخت و سازی سازنده را ملزم به تهیه این نقشه خواهد کرد. برای این کار لازم است که نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک 2000

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک بر روی نقشه یک ۲۰۰۰ هنگامی انجام می شود که یک مالک قصد انجام تخریب و ساخت و ساز ملک خود را دارد باید از شهرداری جواز ساخت بگیرد. شهرداری نیز مالک را موظف به تهیه جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم خواهد کرد که این نقشه در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام که برای پیاده سازی چهار گوشه ی ملک نیاز به مختصات یو تی ام داریم. کار پیاده سازی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و سپردن این کار به نقشه برداران آماتور کاری اشتباه است زیرا به […]

بیشتر بخوانید
انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده با جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه است که ثابت خواهد کرد که پلاک ثبتی در سند به کدام قطعه زمین تعلق دارد.جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  اطلاع نداشته باشد به عبارتی دیگر ملک گمشده […]

بیشتر بخوانید