جانمایی ملک

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه  زمانی لازم است انجام می شود که به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه ملک اختلافات و دعاوی حقوقی بین مالکین اتفاق بیوفتد. در این صورت برای حل این دعاوی لازم است حدود اربعه ملک معلوم گردد و مدرکی که حدود اربعه ملک را نشان دهد به مراجع قضایی ارائه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک به این صورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد در واقع کارشناس بابررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق ملک گمشده را بیابد. انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی امروزه املاکی با اسناد قدیمی وجود دارد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست میکند تا در نتیجه جواز ساخت با توجه به ابعاد و مساحت ملک صادر گردد و تهیه این نقشه را بهتر است به یک متخصص بسپارید زیرا در آنصورت از مزایای دیگر تهیه این نقشه پس از ساخت ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می شود تا حدود اربعه ملک پ بر روی زمین به طور دقیق جانمایی شود. بنابراین برای جانمایی ملک از تجهیزات و روش های به روز و دقیقی استفاده می شود تا حدود دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود. جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای با انجام جانمایی پلاک ثبتی انجام میشود در واقع جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به منظور تبدیل سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ انجام می شود در سند های قدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد و اطلاعات فنی در آن درج نشده است با انجام […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک انجام می شود و فرض کنید شخصی به دلایل مختلف مانند مهاجرت،سالیان طولانی می باشد که ملک خود را رها کرده است و اکنون نمیداند که ملک خود در کجا و در چه موقعیت و شرایطی قرار دارد این شخص تنها کاری که برای پیدا کردن ملک خود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران به این معنی است که با استفاده از اسناد قدیمی ملک بتوان به موقعیت و آدرس دقیق ملک رسید در صورتی که مالک از حدود دقیق ملک خود با خبر  نباشد با این روش می تواند موقعیت دقیق ملک خود را مشخص و تثبیت کند و همچنین پس از تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران به منظور ساخت و ساز ملک و اخذ جواز ساخت باید از ملک تهیه شود در واقع شهرداری برای انجام هر ساخت و سازی سازنده را ملزم به تهیه این نقشه خواهد کرد. برای این کار لازم است که نقشه یو تی ام ملک نیز تهیه […]

بیشتر بخوانید