تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک

انجام تفکیک آپارتمان کارشناس ثبت املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی میباشد که نیمه کاره هستند و به این منظور انجام می شود که مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان مشخص شود.برای انجام معامله مطمئن از واحدهای پیش فروشی،بهتر است قبل از انجام معامله از مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد کارشناس رسمی دادگستری برای انجام این عملیات از تجهیزات مخصوصی استفاده خواهد کرد و برآورد مساحت و متراژ هر واحد را انجام خواهد داد تا در نتیجه معامله بصورت مطمئن انجام شود. تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره هستند و به این منظور انجام می شود که مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان مشخص شود و برای انجام معامله مطمئن از واحدهای پیش فروشی، بهتر است […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحدهای آپارتمان را که به صورت پیش فروش میباشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی  اشد در این صورت معامله مطمئن نمی باشد زیرا ممکن است در پایان ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه معامله با اطمینان کامل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن توسط کارشناس با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد مشخص شود.پیش تفکیک آپارتمان پیش از پایان ساخت و ساز انجام میشود تا در نتیجه با بدست آمدن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان انجام معامله مطمئن ممکن باشد. انجام پیش تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور انجام می شود مساحت و ابعاد بیمارستان به طور دقیق مشخص شود و چون مساحت بیمارستان بسیار بزرگ می باشد باید با دقت بالایی تهیه شود.برای انجام تفکیک آپارتمان ها کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از متر لیزی مساحت و ابعاد […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ به این منظور انجام می شود که اطلاعاتی مانند ابعاد و مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی مشخص شود و از این نقشه برای انجام معاملات پیش خرید و اخذ سند مالکیت تک برگ هر واحد استفاده می شود. تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ گاهی ممکن […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد سند تک برگ به این صورت می باشد که با انجام پیش تفکیک آپارتمان میتوان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد و برای انجام پیش تفکیک آپارتمان باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد. […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 9