تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تجهیزات نقشه برداری در محل و موقعیت املاک مستقر می شود و نقشه یو تی ام املاک را تهیه میکند و سپس نقشه یو تی ام را روی عکس های هوایی […]

بیشتر بخوانید
تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی تنها با تفسیر عکس هوایی ممکن می باشد و برای اینکه بتوان عکس هوایی را تفسیر نمود لازم است به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد این متخصص برای تفسیر عکس هوایی از تجهیزات دقیق و مخصوص تفسیر مانند استریوسکوپ استفاده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری ممکن است این متخصص برای انجام تفسیر عکس هوایی از تجهیزاتی همانند استریوسکوپ استفاده میکند و تفسیر عکس هوایی را با دقت و توجه بالایی انجام خواهد داد و از تفسیر عکس هوایی برای جانمایی مک و همچنین حل اختلافات ملکی […]

بیشتر بخوانید
تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی ممکن است در واقع تفسیر با تفسیر عکس های هوایی پوشش دار مربوط به گذشته میتوان تشخیص داد اراضی موات است و یا موات نمی باشد و سابقه احیا و عمرانی دارد. تفسیر عکس هوایی تنها توسط یک فرد مخصص قابل انجام می باشد […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس های هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس های هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس های هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی زمانی لازم می شود که افراد بر سر ملک به اختلافاتی با یکدیگر بر بخورند این گزارش حتما باید توسط یک متخصصی همانند کار شناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا شود تا در نتیجه مورد پذیرش مراجع قضایی قرار بگیرد. گزارش تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این صورت میتوان در مرزهای ملک دیوارکشی انجام داد تاحدود […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی تنها توسط یک فرد متخصص قابل انجام می باشد و افراد غیر متخصص قادر به انجام آن نمی باشند و پس در صورتی که مرز های مالکان نا معلوم بود برای مشخص کردن حدود اربعه ملک لازم است عکسهای هوایی تفسیر و بررسی شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه برای حل اختلافات ملکی لازم و ضروری است و برای انجام تفسیر عکس هوایی مراجعه به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری لازم است این متخصص با تهیه عکس های هوایی تهیه شده از سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی تفسیر عکس ها را […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی تنها با مهر و امضا فردی که مورد قبول مراجع قضایی باشد، پذیرش می شود. یکی از این متخصصینی که مورد تایید مراجع قضایی است کارشناس رسمی داگستری می باشد و این متخصص برای حل اختلافات ملکی می تواند با تفسیر عکس های هوایی مدارک […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 8