تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا به این صورت می باشد که با استفاده از این عکس ها مالک می تواند اثبات کند که در ملک خود بنایی وجود دارد یا نه و به طور مثال اگر اراضی مجاور ملک مورد نظر به محدوده ملک تجاوز کرده باشد مالک با استفاده از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده با هدف فراهم کردن تامین دلیل انجام می گیرد و اراضی ملی به اراضی گفته می شود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و اراضی شکل طبیعی خود را حفظ کرده است. در نتیجه برای این که بتوان اراضی را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید
نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه که تهیه آن حتما باید به یک فرد متخصص و معتبری همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود و زمانی لازم است که عکس های هوایی تفسیر شوند و گزارش آن به صورت یک تامین دلیل فراهم شود که اختلافات ملکی به وجود آمده باشد و برای حل […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی  با مراجعه به یک فرد متخصص و مورد اعتمادی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است  در حقیقت زمانی این اختلاف پیش می آید که دولت اراضی متعلق به یک فرد را ملی به حساب بیاورد و در این صورت اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک انجام می گیرد تا در نتیجه حد و مرز ملک بر روی زمین مشخص گردد و زمانیکه حدود و مرزهای ملک به دلایل مختلف از بین رفته باشد و بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت تفسیر عکس های هوایی راهکاری است که ار آن […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی برای حل اختلافات حدود ملک مورد استفاده قرار میگیرد و با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آن ها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکسهای هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. گزارش تفسیر عکس هوایی برای […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس برای تعیین مرزهای ملک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر اختلافاتی برسر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای این کار از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه بایستی به کارشناس رسمی دادگستری که مهر و امضای معتبری در مراجع قضایی دارد، سپرد در واقع به منظور حل اختلافات ملکی با مراجعه به دادگاه نیاز است که تامین دلیل فراهم شود. یکی از روشهایی که متخصصین استفاده می کنند تا این تامین دلیل را […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میگیرد تا در نتیجه با تهیه این مدرک بتوان اختلافات را حل نمود و این متخصص تفسیر عکس های هوایی را با روش برجسته بینی و با استفاده از تجهیزات دقیق همانند استریوسکوپ و نرم افزار های بخصوصی انجام می دهد. تهیه تامین […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 7