تصحیح سند تک برگ

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که گاهی ممکن است قسمتی از ملک در مسیر طرح های شهرداری قرار بگیرد و مالک باید این قسمتها را را تخریب کند و در اختیار شهرداری قرار دهد در این صورت مساحت وضع موجود تغییر خواهد کرد و مساحت درج شده […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک با تهیه نقشه یو تی ام امکان پذیر است در واقع اگر که مساحت سندی ملک با وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد همین امر سبب می شود مشکلاتی برای مالک پیش بیاید که در این صورت باید سند تصحیح گردد و سند […]

بیشتر بخوانید