تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی قابل انجام است درواقع در صورتی که مالکین قصد تحدید حدود ثبتی ملک خود را داشته باشد ابتدا باید در خواست تحدید حدود دهند و سپس افراد در نوبت قرار داده میشوند و زمانی که نوبت آنان فرا رسید هم نماینده اداره ثبت و هم کارشناس و مالکین […]

بیشتر بخوانید
تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک به این صورت می باشد که گاهی ممکن است پیش بیاید که ملک مجاور و همسایه ملک شما به حدود ملک شما تجاوز کرده است و همین امر باعث دعوا و اختلافات فراوانی شود وشما جهت  ارائه مدرک برای دادگاه باید موقعیت ملک خود را با استفاده از […]

بیشتر بخوانید
انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تا ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت شود اگر حدود ملک مشخص نباشد تحدید حدود ثبتی انجام می شود تا اینکه حد و مرز دقیق و ثبتی ملک مشخص و تثبیت گردد تحدید حدود ثبتی باید از […]

بیشتر بخوانید