تامین دلیل

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل در راستای اثبات ادعای محکوم له به دادگاه ارائه می شود و تامین خواسته به منظور درخواست برای توقیف معادل اموال محکوم به دادگاه ارائه می شود که ارائه تامین دلیل برای اختلافات ملکی یکی از وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با بررسی و تفسیر عکس های هوایی مربوط به دهه های مختلف انجام می شود که این تامین دلیل به منظور اثبات ادعا بر سر ملک است که دچار اختلافات ملکی شده است. درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید