تامین دلیل

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی جهت ارائه به دادگاه ها بایستی فراهم شود تا در نتیجه بتوان اختلافات حقوقی به وجود آمده را حل نمود و این اختلافات به وجود آمده ممکن است اختلافات املاک مجاور هم بر سر حدود باشد و یا اختلاف به وجود آمده بر سر اراضی […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه به منظور حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد و انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع برای ارائه دلیل به دادگاه در مورد اختلافات ملکی که برای مالک بوجود آمده […]

بیشتر بخوانید
تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل در راستای اثبات ادعای محکوم له به دادگاه ارائه می شود و تامین خواسته به منظور درخواست برای توقیف معادل اموال محکوم به دادگاه ارائه می شود که ارائه تامین دلیل برای اختلافات ملکی یکی از وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با بررسی و تفسیر عکس های هوایی مربوط به دهه های مختلف انجام می شود که این تامین دلیل به منظور اثبات ادعا بر سر ملک است که دچار اختلافات ملکی شده است. درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید