امور حقوقی

دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی

دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی

دعاوی ملکی-وکیل و مشاور حقوقی ملکی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی دچار اختلافات ملکی و حقوقی شده باشد و به کسب اطلاعات و آگاهی لازم از امور حقوقی ملکی نیاز دارد بطور مثال شخصی بخواهد به دلیل تجاوز ملک مجاور به حریم و حدود ملک خود از مالک ملک مجاور شکایت کند […]

بیشتر بخوانید
انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی

انجام کارهای حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی به این صورت میباشد که به طور مثال اگر ملکی توسط دولت به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شو د، دولت این ملک را تصاحب خواهد کرد و مالک این ملک در صورتی که بخواهد ملک خود را پس بگیرد باید به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید